Hieronder staat een overzicht van veel gestelde vragen.
Staat uw vraag er niet bij? kijk op de homepage bij wie u het beste uw vraag kunt stellen.

Moeten Oekraïners die bij iemand thuis verblijft worden geregistreerd?

Ja, als u Oekraïense vluchtelingen bij u thuis opvangt, zorg er dan voor dat zij zich inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). Inschrijving in de BRP is belangrijk, want alleen dan kunnen zij allerlei persoonlijke zaken regelen. Medische zorg en scholing bijvoorbeeld.

Om een Oekraïense vluchteling in te schrijven in de BRP moet de gemeente de identiteit van de vluchteling vaststellen. Dat kan via een Oekraïens paspoort of een Oekraïense nationale identiteitskaart. Vluchtelingen die niet beschikken over documenten om de identiteit en nationaliteit vast te stellen, kunnen wij nu nog niet inschrijven in de BRP. We adviseren wel om contact met ons op te nemen over het feit dat u Oekraïense vluchtelingen opvangt. Het is voor ons namenlijk belangrijk om zicht te hebben op het aantal vluchtelingen en de opvangplekken.

Voor het inschrijven van Oekraïense vluchtelingen moet een afspraak gemaakt worden. Dat kan door te bellen naar:

0165 579 111

Minderjarige kinderen:

Minderjarige kinderen die binnen gezinsverband meereizen, kunnen wij bij uitzondering zonder documenten inschrijven in de BRP. De ouders leggen een verklaring onder eed of belofte af, waarmee wij de identiteit van de kinderen vaststellen. Deze uitzondering is alleen toepasbaar voor deze doelgroep in de huidige omstandigheden.

Waar kunnen Oekrainers zich melden als ze opvang nodig hebben.

De Koninklijke Marechaussee wijst bij de grens mensen die Oekraïne zijn ontvlucht en onderdak nodig hebben door naar beschikbare locaties. Om te reizen door Nederland kunnen zij gratis van het treinvervoer gebruik maken. Oekraïners die al in Nederland zijn en zich afvragen waar ze naartoe kunnen, kunnen zich melden bij de gemeente waar ze verblijven. Ook kunnen Oekraïners in eigen taal hulp krijgen via de Rode Kruis Informatielijn. Zij kunnen via WhatsApp (+31 6 48 15 80 53) hun vraag stellen. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels.

Mensen die verblijven in Roosendaal of aankomen in Roosendaal en geen opvang hebben, kunnen zich melden bij de centrale registratie in Breda.

In het gebouw aan de Claudius Prinsenlaan 12 is met de directe buurgemeenten een ontvangstpunt voor Oekraïense vluchtelingen geopend. Hier kunnen ze hun aankomst in Breda melden. Ook vindt hier een korte screening en een gezondheidscheck plaats. Van hieruit gaan de vluchtelingen naar een opvanglocatie.  

Het ontvangstpunt is bemand door medewerkers van de Gemeente Breda en van maandag tot en met zaterdag open van 8.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden kunnen Oekraïense vluchtelingen terecht bij de locatie voor noodopvang, in hetzelfde gebouw als het ontvangstpunt, Claudius Prinsenlaan 12.

Kunnen kinderen uit Oekraine naar school?

Ja, kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben altijd recht op onderwijs. Hun verblijfsstatus doet er niet toe.

Meld de kinderen wel eerst aan bij Vluchtelingenwerk Roosendaal. Dat kan door te bellen naar:

0165 558803

Hebben mensen uit Oekraine recht op medische zorg?

Het verlenen van medische zorg aan onverzekerde vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat een zorgverlener subsidie kan aanvragen hiervoor bij het CAK. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten. Voor zorg verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. De Oekraïense vluchteling hoeft geen bijdrage te betalen aan de zorgverlener.

Wanneer de Oekraïner in Nederland werkt of gaat werken, vervalt deze wijze van vergoeding en moet hij of zij een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Oekraïense vluchtelingen die asiel aanvragen, worden via het COA verzekerd.

Ben je niet verzekerd in Nederland? Voor Oekraïense vluchtelingen worden bepaalde tandartskosten vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden van het CAK. Voor volwassenen gaat dit om de mondzorg uit de basisverzekering. Dit is uitzonderlijke mondzorg, zoals chirurgische tandzorg of bij een ernstige stoornis. Voor kinderen onder de 18 jaar is alle tandheelkundige zorg uit de basisverzekering gratis.

Orthodontist

De orthodontist wordt in principe niet vergoed. De 16 orthodontiepraktijken van TopOrtho in Nederland bieden orthodontische spoedhulp tot €250 gratis aan vluchtelingen aan. Klik hier voor meer informatie of contact.

Krijgen Oekraïners leefgeld?

Ja, een Oekraïense vluchteling die bij een gastgezin verblijft en ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) kan leefgeld krijgen. Het leefgeld wordt gestort op een special bankpas (prepaid moneycard). Met deze pas kan iemand betalen in winkels en geld opnemen bij een geldautomaat. Voor het aanvragen van leefgeld kunnen Oekraïense vluchtelingen contact opnemen met Vluchtelingenwerk Roosendaal via (0165) 558 803 of roosendaal@vluchtelingenwerk.nl. Oekraïense vluchtelingen die in de gemeentelijke opvang verblijven, worden door de gemeente benaderd voor het aanvragen van leefgeld.

Ik wil Oekrainers opvang in mijn huis

De opvang van Oekrainse vluchtelingen in een gastgezin wordt georganiseerd via www.takecarebnb.org

Is er een bijdrage voor het gastgezin dat Oekraïners opvangt?

Nee, er is geen bijdrage voor het gastgezin. Wel kan het gastgezin met de mensen die zij opvangen zelf afspraken maken over een bijdrage vanuit het leefgeld dat men ontvangt.

Ik verblijf in een opvanggezin en heb medische zorg nodig

Voor medische zorg kunt u terecht op opvanglocatie de Brink, ook als u in een gastgezin verblijft. Wil je een afspraak maken met de huisarts dan moet je dit ‘s ochtends doorgeven bij de locatieleiding tijdens de baliedienst (maandag tot en met vrijdag van 10:00 – 13:00 en zaterdag 11:00 – 12:00).