Deze website is bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen woonachtig in de gemeente Roosendaal.

Algemene informatie

Opvang de Brink

Gemeente Roosendaal vangt sinds 11 maart Oekraïense vluchtelingen op in voormalig woonzorglocatie De Brink van Groenhuysen. De Brink staat sinds eind 2021 leeg en was door Groenhuysen al ‘sloopklaar’ gemaakt vanwege plannen voor een nieuwe woonvoorziening voor ouderen. Er is plaats voor 190 personen. De veiligheidsregio en gemeente Roosendaal hebben geholpen bij het gereed maken van de locatie en zijn verantwoordelijk voor de opvang. Heeft u opvang nodig? meer informatie hierover is te vinden op de pagina veel gestelde vragen

Particuliere opvang

De meeste ontheemden worden in gemeentelijke opvanglocaties opgevangen. Het is echter ook mogelijk om als gasthuishouden een gast tijdelijk onderdak te bieden in uw huis of andere geschikte locatie waarvan u eigenaar bent. Het is hartverwarmend om de gastvrijheid te zien die vele Nederlanders nu al hebben getoond. Het bieden van onderdak is vaak voor het gasthuishouden én voor de gast een bijzondere ervaring waarbij beide partijen veel leren over elkaars achtergronden, culturen en geschiedenis. Tegelijkertijd is het ook een grote verantwoordelijkheid om een tijdelijk thuis te bieden. Het is daarom van belang dat u zich goed laat informeren voordat u de beslissing neemt om uw huis open te stellen

Handreiking rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/04/15/handreiking-particuliere-opvang-oekrainers-poo

Betrokken organisaties

  • WijZijn Traverse

De locatieleiding van opvanglocatie de Brink is eindverantwoordelijk voor de opvang in de locatie met betrekking tot veiligheid, hygiëne en leefbaarheid. Daarnaast dragen zij zorg voor de verschillende voorzieningen, zoals o.a. tandarts, huisarts, catering, schoonmaak.

Anne-Marie van Ginderen en Carmen Kamp vervullen samen deze functie vanuit WijZijn Traverse Groep. WijZijn Traverse Groep is een brede organisatie voor maatschappelijk welzijn.

De locatieleiders zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00, via telefoonnummer: 06-25019056. Mailen kan ook via anne-marie.vanginderen@wijzijntraversegroep.nl of carmen.kamp@wijzijntraversegroep.nl

Samen met Social Klus worden vanuit WijZijn Traverse Groep activiteiten gefaciliteerd die we binnen en buiten de opvang kunnen ondernemen met de bewoners van De Brink of bij particulieren. Voor vragen over een nuttige daginvulling mag je bij Demi aankloppen. Dit kan zijn als je op zoek bent naar een (bij-)baan, vrijwilligerswerk, hobby of sport. Niet in de gelegenheid om aan te kloppen? Bel naar: 06-36229758 of mail: demi.vanrun@wijzijntraversegroep.nl. Demi is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.

  • Stichting Social Klus

Stichting Social Klus is een welzijnsorganisatie die door de inzet van vrijwilligers de inwoners van Roosendaal ondersteuning aanbiedt. Deze ondersteuning is bedoeld om langer zelfstandig te kunnen zijn en onderdeel van de maatschappij te worden/blijven.
De taak binnen de opvanglocatie is het coördineren van diverse activiteiten. Zo hebben we vrijwilligers actief als tolk, in orde maken van kamers, organiseren en begeleiden van activiteiten (binnen en buitenshuis), taalles en boodschappen. Dit alles om de Oekraïense vluchtelingen een warm welkom te geven, zelfredzaamheid te bevorderen en ze op snel tempo een onderdeel van de Roosendaalse maatschappij te maken.

De vrijwilligers van Social Klus zijn van maandag t/m vrijdag, 13:00 – 16:00 aanwezig op de brink. daarnaast is er één medewerker van Stichting Social Klus dagelijks aanwezig.

Op de pagina activiteiten staat een overzicht van welke activiteiten er gepland worden.
Deze activiteiten zijn ook beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen die bij particuliere wonen.

Contactgegevens Stichting Social Klus:
Dokter Brabersstraat 12, 4701AT Roosendaal
0165 44 02 44
www.socialklus.nl
oekraine@socialklus.nl

  • Vluchtelingenwerk Nederland, afdeling Roosendaal

VluchtelingenWerk is een mensenrechtenorganisatie. Wij zetten ons met vele vrijwilligers en
beroepskrachten in voor de belangen en bescherming van asielzoekers en vluchtelingen in
Nederland. VluchtelingenWerk is onafhankelijk en geen onderdeel van de overheid.
VluchtelingenWerk is op opvanglocaties aanwezig of heeft in de buurt van de opvanglocatie een
spreekuur.

Onze medewerkers bieden je een warm welkom in Nederland.
• Op de opvanglocatie geven wij je informatie over praktische zaken als inschrijving in de
gemeente, het openen van een bankrekening en toegang tot zorg.
• We geven voorlichting over de tijdelijke beschermingsmaatregel voor Oekraïners en de
asielprocedure. We bespreken wat je juridische situatie is en informeren je over mogelijkheden
om asiel aan te vragen.
• Wil je praten over jouw situatie? Kom dan langs op een spreekuur of maak een afspraak voor een
persoonlijk gesprek.
• Onze medewerkers werken samen met de andere op de locatie aanwezige organisaties.
• VluchtelingenWerk is geen opvangorganisatie en biedt zelf geen opvang

Spreekuren VluchtelingenWerk: Dinsdag 14:00 tot 16:00 en donderdag 14:00 – 16:00

U vindt ook veel informatie op de website www.refugeehelp.nl

contactgegevens Vluchtelingenwerk:
Meidoornlaan 4, 4702 AZ Roosendaal
0165 558 803
roosendaal@vluchtelingenwerk.nl

EBN

De beveiligingsbeambten van EBN zijn 24/7 op locatie De Brink aanwezig. Ze houden toezicht op de locatie en de in- en uitstroom van mensen en organisaties binnen De Brink. Ze zorgen voor een veilig leefklimaat en kunnen handelen in noodsituaties. De beveiligingsbeambten ondersteunen dagelijks bewoners met allerhande vragen en praktische problemen. Ze verwijzen door naar ‘Stichting Social Klus’, ‘vluchtelingenwerk’ en de locatieleiders waar nodig

Huisarts en wijkverpleegkundige (TWB)

Iedere maandag en donderdag is er van 16.00 tot 17.00 uur een huisartsenspreekuur op De Brink. Een bezoek aan de huisarts dient altijd vooraf aangemeld te worden bij de locatieleider. Ook Oekraïners die in een gastgezin verblijven kunnen hier gebruik van maken. Aanmelden kan dan via telefoonnummer: 06-25019056.

De wijkverpleegkundige van TWB voert een eerste triage-gesprek, alvorens het bezoek aan de huisarts. Deze gesprekken starten om 15:45 uur. Zij kunnen korte vragen, zoals een herhaalrecept of een onderzoeksuitslag, afhandelen zonder de aanwezigheid van een huisarts. Ze kunnen echter ook adviseren om (alsnog) een huisarts te bezoeken.

Heb je een andere medische vraag of een vraag om hulp of zorg, deel dit met de locatieleiders. Zij denken graag met je mee.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Jeugdprofessional en Consultatiebureau
Heb je behoefte aan een gesprek met een jeugdprofessional, een medewerker van het consultatiebureau of iemand van de geestelijke gezondheidszorg? Maak een afspraak via de locatieleiding. Ook Oekraïners die in een gastgezin verblijven kunnen hier gebruik van maken. Aanmelden kan dan via telefoonnummer: 06-25019056.

Heb je een andere medische vraag of een vraag om hulp of zorg, deel dit met de locatieleiders. Zij denken graag met je mee.

gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal is eindverantwoordelijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Voor meer informatie kijkt u op (roosendaal.nl/oekraine) of neemt u contact op met oekraine@roosendaal.nl