Algemene informatie

Opvang Laan van Brabant 61

Gemeente Roosendaal vangt sinds 11 maart Oekraïense vluchtelingen op, eerst in voormalig woonzorglocatie De Brink van Groenhuysen en sinds eind 2023 in de nieuwe opvanglocatie.

Sinds eind oktober 2023 is de nieuwe opvanglocatie voor de Oekraïners het gemeentelijk gebouw aan de Laan van Brabant in Roosendaal.
Dit voormalige belastingkantoor is eigendom van de gemeente Roosendaal. De begane grond en de 1e verdieping zijn en blijven in gebruik van de onderwijsinstelling Associate Degrees Academie. De overige verdiepingen van het gebouw zijn ingericht als tijdelijke opvanglocatie voor onze Oekraïense vluchtelingen. Er is voor hen overigens een aparte ingang.

Aantal vluchtelingen 

In Roosendaal vangen we sinds vorig jaar een groep van ruim 200 Oekraïense vluchtelingen op. Het merendeel zijn moeders met kinderen en ouderen. Er zijn ook mannen bij. Dit zijn vooral vaders van kinderen, mannen die niet mogen of kunnen vechten of militairen met verlof.  

Aangezien het oorlogsgeweld nog steeds in volle gang is, houden we rekening met de komst van nieuwe Oekraïense vluchtelingen. Vandaar dat we op de nieuwe locatie voor maximaal 267 personen ruimte maken. We voldoen daarmee aan de oproep vanuit het ministerie om het aantal plekken te verhogen. Wanneer nieuwe oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne zich in Roosendaal melden, dan vangen we ook hen op in het gebouw.

Werken en dagbesteding

Vluchtelingen die onder de richtlijn ‘Tijdelijke Bescherming Oekraïne’ vallen, mogen arbeid in loondienst verrichten in Nederland zonder werkvergunning. Op dit moment werkt ongeveer 80% van de Oekraïense staatsburgers die in Roosendaal verblijven. De kinderen gaan gewoon naar scholen in Roosendaal. Daar verandert niets in. Voor de Oekraïners die niet kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze al op leeftijd zijn, maar wel graag bezig zijn, wordt per situatie bekeken welke mogelijkheden er zijn voor vrijwilligerswerk, dagbesteding of een andere passende vorm.

Huisregels

Voor de locatie worden huisregels opgesteld waar de Oekraïners zich aan moeten houden tijdens hun verblijf in de gemeentelijke opvang. In deze huisregels staan zaken over gedragsregels maar ook zaken als welke apparatuur wel of niet mag worden gebruikt op de kamers. De afspraken zijn bedoeld om elkaar daarop aan te kunnen spreken als het toch mis mocht gaan.

Dakterras 

Het dakterras gaat gebruikt worden als buitenruimte. Ook hierover worden strikte afspraken gemaakt, waarop door de locatieleiders, coördinator en beveiliging wordt toegezien. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om te barbecueën en/of geluidoverlast te veroorzaken op het dakterras. Er komt een afscherming, zodat er vanaf het dakterras geen inkijk is in de tuinen van de omwonenden. Ouders met kinderen maken vooral gebruik van de speeltuin Vrouwenhof. Dit is voor hen bekend terrein en veel ouders met kinderen komen hier al regelmatig.

Dagelijkse begeleiding

Op werkdagen tijdens kantooruren is er een locatieleider en een coördinator aan het werk met de praktische begeleiding. De locatieleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. De locatieleider is het eerste aanspreekpunt voor zowel bewoners, omwonenden, beveiliging, gemeente, politie, GGD/GGZ en andere netwerkpartners. Vluchtelingenwerk geeft op locatie informatie over praktische zaken zoals bijvoorbeeld het openen van een bankrekening of over hoe je als Oekraïner een baan kunt vinden. Verder heeft vluchtelingenwerk spreekuren om allerlei juridische en maatschappelijke vragen te beantwoorden. 

Stichting Social Klus coördineert de activiteiten binnen en buiten de opvang om de Oekraïense vluchtelingen onderdeel van Roosendaal te maken. Als vast aanspreekpunt maakt Social Klus de vluchtelingen wegwijs in Roosendaal en creëert samen met hen een veilig en leefbaar woonklimaat binnen de opvanglocatie. Daarnaast geeft Social Klus ondersteuning bij praktische zaken door het organiseren van taallessen en ontspannende activiteiten, bemiddeling richting arbeid en het bieden van een luisterend oor. 

Beveiliging 

Er zijn altijd vijf beveiligers aanwezig, 24 uur per dag / 7 dagen per week.
Zij doen hun rondes in en rondom de opvanglocatie. Hun taken zijn:
– beschermen van deze grote groep Oekraïense vluchtelingen;
– toezicht houden op bezoek en personen die het gebouw in- en uitgaan;
– toezicht houden op/ voorkomen van overlast door de Oekraïense bewoners rondom het gebouw;
– uitvoeren BHV en brandwacht taken;
– ervoor zorgen dat iedereen zich aan de huisregels houdt.

Parkeren voertuigen van Oekraïners 

We hebben ervoor gezorgd dat de huidige Oekraïense bewoners, woonachtig aan de Laan van Brabant 61, kunnen parkeren in de Liga parkeergarage. Hiermee vangen we de parkeerdruk in uw wijk op. Nieuwe bewoners en bewoners die een nieuwe auto kopen of een tweede auto hebben, parkeren in de parkeergarage Nieuwe Markt. De kosten hiervoor betalen zij zelf. 

Standpunt gemeente Roosendaal

Roosendaal neemt vanzelfsprekend haar verantwoordelijkheid en wil een eerlijke en sociale bijdrage leveren aan de menswaardige opvang van medemensen die het oorlogsgebied tijdelijk zijn ontvlucht. We zijn blij dat Groenhuysen en Associate degrees Academie vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid ons daarbij helpen. Wethouder René van Ginderen is verantwoordelijk wethouder. Burgemeester Han van Midden is uiteraard ook betrokken vanuit het oogpunt van veiligheid.